top of page

אני רוצה לקחת חלק!

#המגזר_השלישי_קורס והחלשים נמחקים


ארגוני המגזר השלישי מבקשים הצהרה ברורה – שתהיה השוואת תנאים למגזר העסקי, ושהמענים יעמדו בהלימה לצרכי השטח ולפגיעה החמורה בתשתית החברתית של ישראל! לשם כך אנו דורשים במיידי קרן חירום למענקי סיוע של מיליארד ₪ ולא נעצור עד שנגיע לשם!

הנה כמה דברים שאפשר לעשות כדי לחזק את המגזר השלישי:

התומכים במאבק - מחאת המסכות

_�מנהיגות אזרחית 81_-1.jpg
bottom of page