top of page

אושרה הארכת תשלום אגרה מופחתת לרשם עד ה- 15/06

אושרה הארכת מועד אגרה שנתית מופחתת.


אנו שמחים לעדכן כי בשעה טובה אושרה הארכה של תקופת התשלום אגרה מופחתת לרשם העמותות - עד ה - 15.06.2020.


זאת לפי תקנות שאושרו בנוגע למועד האחרון לתשלום האגרות השנתיות בתעריף מופחת על פי חוק דחיית מועד לתשלום אגרות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.


אנחנו ממשיכים לפעול ליצירת מענים נוספים במסגרת ועדת המשנה לשולחן העגול במשרד רה"מ למתן מענים מגזריים בצל הקורונה. 


למידע נוסף ועיון בתזכיר כפי שאושר

מול הממשלה

קטגוריה:

2 ביוני 2020 בשעה 7:39:06

עודכן בתאריך: 

אושרה הארכת תשלום אגרה מופחתת לרשם עד ה- 15/06
bottom of page