top of page

אושרה הקמת קרן ייעודית בגובה של לפחות 100 מיליון ₪ נוספים למענקי סיוע למגזר השלישי – שלראשונה גם עוגנה בחוק!

לאחר שבוע דיונים מפרך בוועדת הכספים, זהו הישג משמעותי, בהמשך למאבק עיקש שמנהיגות אזרחית מובילה, שעות ארוכות של דיונים בשבוע האחרון ואינספור מתווים והצעות שהגשנו ושנידחו על ידי האוצר באופן שיטתי. עד כה השגנו 300 מיליון ש״ח עבור העמותות והארגונים החברתיים ללא מטרות רווח בישראל וסוף סוף יש הבנה שלא ניתן לסווג עמותות כעסקים.


אז מה היה לנו היום בדיון?

· אושרה הקמת קרן ייעודית במשרד האוצר בגובה של לפחות עוד 100 מיליון ש״ח (משרד האוצר יפרסם מבחן תמיכה תוך 30 יום)

· שר האוצר מחויב לדווח לוועדה הכי חשובה בכנסת - ועדת כספים - תוך 60 יום 

· כל התהליכים יקרו בתאום איתנו. אנחנו ממשיכים להיפגש עם בכירי משרד אוצר וחברי ועדת הכספים להמשך עדכון המתווה חשוב לנו להודות ליו"ר וועדת הכספים, משה גפני, וחברי הכנסת, חברי ועדת הכספים - ינון אזולאי, בצלאל סמוטריץ, אלכס קושניר  עאידה תומה סולימן, רם בן ברק ואופיר סופר- שסייעו שמסייעים לנו לאורך המאבק למען הישרדות המגזר השלישי.


השלב הבא – הצבעה על החוק במליאת הכנסת כמובן שנמשיך ונעדכן גם משם.


זהו אמנם הישג חשוב, אבל לא מספיק.


אנחנו לא נפסיק, עד שיימצא הפתרון הראוי ביותר עבור המגזר השלישי כולו.


נלחמים בשבילכם,

צוות מנהיגות אזרחית.

מול הממשלה

קטגוריה:

28 ביולי 2020 בשעה 13:07:06

עודכן בתאריך: 

אושרה הקמת קרן ייעודית בגובה של לפחות 100 מיליון ₪ נוספים למענקי סיוע למגזר השלישי – שלראשונה גם עוגנה בחוק!
bottom of page