top of page

אושר פטור מארנונה ל-3 חודשים בצל הקורונה

בהמשך לעבודתנו יחד עם הצוות הממשלתי בנוגע למתן מענים למגזר השלישי, אנחנו במנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל אנו שמחים לעדכן כי אושר מתן פטור מארנונה לכלל ארגוני המגזר השלישי לתקופה של 3 חודשים בעקבות המשבר.


הפטור יינתן ל - 3 חודשים (מרץ, אפריל ומאי) או יגולם כ - 25% הנחה מגובה התשלום השנתי לארנונה.


נוסח התקנה הסופי כלל הטמעה של חלק מהערותינו.


· לנוסח חקיקת המשנה הסופית שאושרה

· לטיוטת חקיקת משנה שפורסמה להערות הציבור

· לחוות הדעת של עו"ד איתן צחור, היועמ"ש המשפטי שלנומול הממשלה

קטגוריה:

17 באפריל 2020 בשעה 9:15:23

עודכן בתאריך: 

אושר פטור מארנונה ל-3 חודשים בצל הקורונה
bottom of page