top of page

אשכול מפרץ מקים פורום בין מגזרי

"איגוד ערים אשכול רשויות המפרץ" - הינו איגוד ערים מיוחד שהוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו.


כחלק מתפיסת השותפות בה האשכול דוגל ומתוך הבנה כי התמודדות במשבר ויציאה ממנו מחייבת שותפות בין מגזרית, האשכול מתניע הקמה של פורום בין מגזרי אזורי לקידום ההתמודדות עם משבר הקורונה וההתאוששות ממשבר זה.


לקריאה מורחבת

בפורום יהיו 9 נציגים מכל מגזר (מגזר ציבורי, מגזר עסקי ומגזר שלישי) ובין היתר משרדי ממשלה, נציגות של רשויות מקומיות, חברות ציבוריות, אנשי עסקים ומנהלי עמותות.


מעוניינים ומעוניינות להצטרף ליוזמה ולקחת חלק בניהול ההתמודדות עם המשבר ברמה האזורית?


· למכתב הרשמי עבור יו"ר ומנכ"לי עמותות

· לקול קורא והגשת המועמדות

מול הארגונים

קטגוריה:

17 במאי 2020 בשעה 8:40:28

עודכן בתאריך: 

אשכול מפרץ מקים פורום בין מגזרי
bottom of page