top of page

ברכות לארגונים שקיבלו אישור לפי סעיף 46

בהמשך לדיון סוער ביום שלישי בוועדת הכספים אושרה אתמול רשימת הארגונים שהובאה בפני הוועדה.

*

בהתאם לנוהל החדש למתן האישורים, הוועדה התנתה את האישור בכך שהנתונים הנוספים יוגשו אליה בקרוב על ידי רשות המסים.

לצפייה בוועדה>>

https://bit.ly/3jK0wzf

*

להודעה לעיתונות של דוברות הכנסת:

לצד ביקורת על רשות המיסים - ועדת הכספים אישרה הקלות ל-89 עמותות חברתיות

לאחר שביום שני לא אישרה ועדת הכספים את הרשימות נוכח כך שהרשות לא הציגה נתונים, בהם רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בעמותות השונות, אישרה היום הוועדה את אחת הרשימות למרות שהמידע שהובא היה חלקי, תוך התניית האישור בכך שהנתונים הנוספים יוגשו אליה בקרוב. 


ההקלות במס הכנסה ניתנו לעמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות ע"י המדינה. 

בין העמותות שאושרה להן ההטבה: מוסדות חינוך, רווחה, תרבות, בריאות, דת, סעד, ספורט, זכויות אזרח, איכות סביבה קליטת עלייה וגופים שעוסקים בעידוד תעסוקה.


ועדת הכספים אישרה היום (ב') הקלות במס על תרומות ל-89 עמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות ע"י המדינה. ההקלות שאושרו הינן במס הכנסה על תרומות בהתאם לסעיף 46'.

בין העמותות שאושרה להן ההטבה: מוסדות חינוך, רווחה, תרבות, בריאות, דת, סעד, ספורט, זכויות אזרח, איכות סביבה, קליטת עלייה וגופים שעוסקים בעידוד תעסוקה.

על מנת לקבל אישור ניהול תקין נדרשות העמותות ל-כשנתיים פעילות, האישור ניתן לשנתיים, והוא מוארך בכל פעם בשלוש שנים, במידה והעמותה אינה משנה את יעודה ועומדת בכללי המנהל התקין.

חברי הוועדה מתחו ביקורת על הרשות, נוכח כך שנוהל שקבעה הוועדה בחודש יולי ומעגן נתונים שונים שהרשות מתבקשת להביא, בניהם נתוני שכר של 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר בכל עמותה, לא נכללו ברשימות שהגישה הרשות. 


דיון לעניין עמותות אלה התקיים כבר ביום שני השבוע, ואישורן נדחה להיום, נוכח העדר הנתונים הדרושים, והיום הביאה הרשות פירוט חלקי בלבד. על מנת לא לעכב את הסיוע לעמותות בתקופה מורכבת זו, החליטו חברי הוועדה לאשר את אחת הרשימות והתנו זאת בכך שהרשות תעמיד את הנתונים השונים בפני הוועדה, עם הבאת יתר הרשימות לאישורה.


ח"כ שלמה קרעי פנה אל אנשי הרשות בדיון: "העברתם רשימה חלקית, אין פה את 5 מקבלי השכר הגבוהים ונתונים נוספים, ביקשנו את הנתונים האלה בנוהל שהעברנו לפני מספר חודשים. אני מתפלא שאתם כאנשי רשות המיסים לא מביאים נתונים כ"כ פשוטים. אנחנו רוצים לדעת האם ראוי שלעמותה יהיה פטור ואין לנו את הכלים לעשות זאת".


ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכרים, רשות המיסים: "הבאתי לכם נתונים, אין הוצאות שכר עם שמות גם ברשם העמותות מתוקף הגנת הפרטיות, אני יכול להביא בלי שמות, והנוהל מבקש עם שמות. אני מוכן להביא כל בקשה שלכם. כל ועדת כספים שמתכנסת בכל כנסת מבקשת עוד נתונים. תגידו לי מה בדיוק אתם רוצים"


ח"כ קרעי: "יש לנו מנגנון שנקבע לפני מספר חודשים, לא אמרת עד כה שיש לך בעיה משפטית, היה מספיק זמן לומר את זה. הייעוץ המשפטי לוועדה אישרו את זה, ואתם צריכים להביא את זה".


ח"כ מיקי לוי: "אם הם רוצים סעיף 46 אז הכל יהיה פה שקוף. יש פה עמותה שמגלגלת 1.7 מיליארד, עם אדם שמרוויח 720 אלף ₪ בשנה, ורכב ביבוא אישי ביותר מ-400 אלף ₪. לא יכול להיות שהמדינה תיתן הטבה כל כך גדולה, והמנכ"ל והבכירים ישתוללו, אנחנו רוצים לדעת מה הנתונים".


לאחר דין ודברים, סיכם ח"כ יצחק פינדרוס, שניהל את הדיון כי לאחר שאורעד יוועץ עם הייעוץ המשפטי ברשות, הוא יעביר את רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בכל עמותה, ללא שמותיהם עד לדיון הבא ברשימות העמותות.


כאן בשבילכם, 

צוות מנהיגות אזרחית

מול הממשלה

קטגוריה:

29 באוקטובר 2020 בשעה 9:17:34

עודכן בתאריך: 

ברכות לארגונים שקיבלו אישור לפי סעיף 46
bottom of page