top of page

החזרת השירותים החברתיים בצל הקורונה ותשלום לארגוני המגזר השלישי

אנחנו מברכים את מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מר אביגדור קפלן, לאור חוזר המנכ"ל שפורסם ובו הודעה על החזרת שירותים חברתיים לאופן פעיל, לצד תגמול בסיסי גם עבור שירותים שהמשרד השבית לחלוטין.


במכתב ששלחנו אתמול, הבענו את הערכתנו על הצעדים שיקלו על המגזר השלישי לחזור לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב- לתרום, לחזק ולשרת את הציבור הישראלי מכל קצוות הקשת.


אנחנו קוראים מכאן לכלל משרדי הממשלה להצטרף למשרד העבודה והרווחה, בעיקר בתקופה זו, לאפשר את פתיחת המלכ"רים במתכונת המתאימה על מנת שיוכלו להפיח מחדש חיים בתשתית החברתית של כולנו, ורוח במפרשיה של המדינה.


· למכתב כפי שנשלח למר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד הרווחה

· לחוזרי מנכ"ל שפרסם משרד הרווחה בנושא

מול הממשלה

קטגוריה:

21 באפריל 2020 בשעה 14:17:38

עודכן בתאריך: 

החזרת השירותים החברתיים בצל הקורונה ותשלום לארגוני המגזר השלישי
bottom of page