top of page

הלוואות בערבות מלאה של המדינה לעמותות

במסגרת השולחן העגול הבין מגזרי של משרד ראש הממשלה הוקם צוות משנה בהובלה משותפת של משרד ראש הממשלה וארגון 'מנהיגות אזרחית' במטרה לתת מענים לצרכי ארגוני המגזר השלישי בעת במשבר הקורונה.


במסגרת זו ניתן עדכון לגבי מסלולי הלוואות להלוואות לסיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיה:


  • ארגונים עם מחזור עד 4 מיליון ש"ח בתחומי רווחה, בריאות וחינוך - ללא ערבות כלל

  • ארגונים עם מחזור מעל 4 מליון ש"ח שנמצאים בהתקשרות עם הממשלה יכול להשתמש בהסכם ההתקשרות כחלופה לערבות

לכל הפרטים על הקרן הייעודית  לחצו כאן


· למסלול הלוואות ייחודי מבית עוגן (חל"צ) והסוכנות היהודית בשת"פ עם חברת מגדל

· למסלולי הלוואות נוספים

מול הממשלה, מול המגזר העסקי

קטגוריה:

17 באפריל 2020 בשעה 10:02:27

עודכן בתאריך: 

הלוואות בערבות מלאה של המדינה לעמותות
bottom of page