top of page

המגזר השלישי בישראל בצל הקורונה
- תמונת מצב חצי שנה לתוך המשבר -

מה עבר על המגזר השלישי ב-8 החודשים האחרונים? 

⏩ 1 מתוך 3 ארגונים הפסיקו את פעילותם

⏩ ארגונים רבים ממתינים לכספי סיוע שעדיין מעוכבים באוצר

⏩ 84% מהארגונים מדווחים על פגיעה משמעותית בתקציבם


מפרוץ משבר הקורונה ועד היום, אנחנו פועלים יחד עם שותפים רבים נוספים, לילות כימים על מנת לייצר פתרונות ומענים לארגוני המגזר השלישי. 

השגנו לא מעט תוך מאבק עיקש ולא מתפשר על התשתית החברתית של מדינת ישראל אך הדרך עוד ארוכה. 

למטה 👇מצורף דוח שמאגד את העשייה שלנו מחודש מרץ עד ספטמבר, נותן סקירה מקיפה על מצב ארגוני המגזר השלישי ומציע צעדים מיידים עבור מקבלי ההחלטות כדי לשנות את המצב הקיים. 

מאז ספטמבר פורסמה הפעימה השנייה של קרן הסיוע, הצלחנו לשחרר חלק מכספי התמיכות ועדיין - יש עוד עבודה לפנינו. נמשיך להילחם על המגזר השלישי כולו. 


קראו את הדוח המלא שמסכם את חודשי מרץ-ספטמבר בצל משבר הקורונה >>

לקריאת הדו"ח המלא

לתמונת המצב


כאן בשבילכם, 

צוות מנהיגות אזרחית

מול הארגונים, מול הממשלה

קטגוריה:

18 בנובמבר 2020 בשעה 13:48:57

עודכן בתאריך: 

המגזר השלישי בישראל בצל הקורונה 
- תמונת מצב חצי שנה לתוך המשבר -
bottom of page