top of page

השולחן העגול

במסגרת השולחן העגול הבין מגזרי של משרד ראש הממשלה הוקם צוות משנה בהובלה משותפת של משרד ראש הממשלה וארגון 'מנהיגות אזרחית' במטרה לתת מענים לצרכי ארגוני המגזר השלישי בעת במשבר הקורונה.


להלן מסמך מעודכן המתאר את הפעולות שנעשו על-ידי הממשלה כמענה לצרכים שהועלו על ידי ארגוני המגזר השלישי מאז העדכון הקודם של הצוות ב- 22.03.2020.


לקריאת המסמך המלא לחצו כאן 


חידודים חשובים:

· מסלול הלוואות:

ארגונים עם מחזור עד 4 מיליון ש"ח בתחומי רווחה, בריאות וחינוך - ללא ערבות כלל. ארגונים עם מחזור מעל 4 מליון ש"ח שנמצאים בהתקשרות עם הממשלה יכול להשתמש בהסכם ההתקשרות כחלופה לערבות.


· פטור מארנונה: 

התנאים שיפורסמו עבור המגזר העסקי יחולו גם על המגזר השלישי. לפרטים ועדכונים נוספים לחצו כאן


· מס שכר:

על אף הדחייה בנושא הקלות במס שכר - אנו נמשיך ונפעל מול רשות המסים בנושא, אנחנו לא הנחנו לנושא.

מול הממשלה

קטגוריה:

21 באפריל 2020 בשעה 13:38:17

עודכן בתאריך: 

השולחן העגול
bottom of page