top of page

מבחן תמיכה לחלוקת מענקי סיוע לארגונים חברתיים פורסם להערות הציבור

קרן המענקים של המדינה והפילנתרופיה פתוחה להערות הציבור.


התמיכה נועדה לסייע בשמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית לארגונים הפועלים בתחומי הרווחה, התעסוקה, החינוך, הבריאות או הקליטה, לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע.


הקרן, בניהול הג'וינט, תעמוד על כ- 53 מליון ש"ח (כ- 40.5 מיליון ש"ח שמעמידה המדינה בכפוף לכ- 12.5 מיליון ש"ח שתעמיד הפילנתרופיה לטובת הקרן).


שימו לב - המוצע שהתמיכה תיועד למוסדות שמעל חמישים אחוז מפעילותם היא מתן שירותים חברתיים לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע ושלהם מחזור הכנסות שבין 500 אלף ש"ח לבין 20 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2018 ושמחזור ההכנסות שלהם ירד בתקופת הקורונה ביותר מ-25% בהשוואה למחזור ההכנסות החודשי הממוצע בשנת 2019.


מבחן התמיכה לחלוקת מענקי סיוע לארגונים חברתיים פורסם להערות הציבור - השמיעו את קולכם - ניתן להעביר הערות עד ליום א' בתמוז תש"פ, 24.06.2020.


· לאתר החקיקה


השאירו אותנו מעודכנים ושתפו אותנו במייל בהערות שלכם במייל: corona@migzar3.org.il

מול הממשלה

קטגוריה:

11 ביוני 2020 בשעה 9:14:16

עודכן בתאריך: 

מבחן תמיכה לחלוקת מענקי סיוע לארגונים חברתיים פורסם להערות הציבור
bottom of page