top of page

מברכים וגאים בבחירה של ליאור פינקל-פרל, המנכ"לית שלנו, לנבחרת המנהיגות הצעירה של גלובס!

איך פותחים שנה אזרחית חדשה? ממש עם חדשות כאלו!

אנחנו גאים בנציגות היפה והמרשימה שיש למגזר השלישי בנבחרת המנהיגות הצעירה שנבחרה השנה ע"י גלובס.


ברכות מיוחדות למנכ"לית מנהיגות אזרחית, ליאור פינקל-פרל, שנמצאת בחופשת לידה בימים אלו.

 מי כמונו יודע כמה ימים (ולילות) העבירה ליאור על מנת להבטיח עתיד טוב לחברה האזרחית כולה - אין ראויה ממך, אנחנו גאים בך.

חוגגים ושמחים עם ליאור פינקל-פרל, אחמד מוהנא, מנכ"ל אמאנינא, ד"ר נטע סופר צור וענר אוטולנגי מעמותת מדעת

שמייצגים את החברה האזרחית בכבוד!


לקריאת הכתבה בגלובס


שתהיה לנו שנה אזרחית חדשה, בריאה וטובה יותר בה נמשיך להוביל בחזית!

צוות מנהיות אזרחית

עלינו בתקשורת

קטגוריה:

6 בינואר 2021 בשעה 13:49:30

עודכן בתאריך: 

מברכים וגאים בבחירה של ליאור פינקל-פרל, המנכ"לית שלנו, לנבחרת המנהיגות הצעירה של גלובס!
bottom of page