top of page

מהיום – ניתן להגיש בקשות למענקי סיוע מהקרן הייעודית למגזר השלישי | ריכזנו עבורכם את כל מסלולי הסיוע לעמותות >>

מה התחדש?
קרן הסיוע הייעודית אושרה ביולי האחרון בוועדת הכספים בהמשך לעבודה מאומצת של מנהיגות אזרחית. ומהווה הישג משמעותי כאשר לראשונה עיגנה בחוק סיוע ייעודי למגזר השלישי בסך של 100 מיליון ₪. 

כעת הקרן נפתחת להגשות באתר גיידסטאר, כמבחן תמיכה של משרד האוצר, וניתן להגיש בקשות החל מהיום ועד לחודש מרץ.

בחצי השנה האחרונה פעלנו כל העת על מנת לזרז את פתיחת הקרן, להרחיב את הזכאות לארגונים שטרם קיבלו מענה. 

אנו שמחים לעדכן כי הצלחנו:
>> להרחיב את תחומי הפעילות המזכים בסיוע
>> להביא להכרה בתרומות כהכנסות
>> להרחיב תנאי הסף לקבלת הסיוע לארגונים קטנים וגדולים

אנו מודעים לכך שגם כעת לא כל הארגונים שזכאים לסיוע, ואנו ממשיכים בפעילותנו להרחבת המענים.

מה זה אומר בפועל, מי זכאי?

 • ארגונים העוסקים בחינוך, רווחה, בריאות והצלת חיים, תרבות, אומנות, ספורט, דת, מחקר, מדע וטכנולוגיה, סביבה      ובעלי חיים, מורשת והנצחה, שיכון ופיתוח עירוני, התנדבות, קהילה וחברה

 • ארגונים בעלי מחזור פעילות בין 300,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪

 • יכולת להוכיח פגיעה של 25% בהכנסות

 • ארגונים שלא היו זכאיים למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

שימו לב – ניתן להגיש בקשות לסיוע החל מהיום, ה- 21.02.2021 ועד ליום שני ה- 22.03.2021.

להגשת בקשה למענק באתר גיידסטאר


איזה מסלולי מענקי סיוע פעילים היום?

 • קרן ייעודית למגזר השלישי - מענק סיוע עבור מוסדות ציבור שמחזור הכנסותיהם נפגע בשל ההשלכות הכלכליות של נגיף הקורונה (מבחן תמיכה, אתר גיידסטאר) | נדרשת הוכחת פגיעה של 25% בהכנסות, כולל הכרה בתרומות כהכנסות | ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה– 22.03.2021.

 • מענקים להשתתפות בהוצאות קבועות (קרן מס רכוש, רשות המיסים) | מסלול המיועד לארגונים עד 400 מיליון ₪, בעלי לפחות שליש הכנסות עצמיות. נדרשת יכולת להוכיח פגיעה של  25% בהכנסות (לארגונים עד 100 מיליון) | ניתן להגיש בקשות לחודשים נובמבר-דצמבר עד לתאריך 15.4.2021.

 • הנחה בארנונה בצל המשבר - (הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה) | סיוע המיועד לארגונים הזכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות. ניתן להגיש לפי פעימות - חודשים ספטמבר-אוקטובר(פטור מלא); החל מנובמבר (הנחה של 95%).

 • מענק נוסף בשל פגיעה ממושכת – (רשות המסים) | מענק חד פעמי מיועד לארגונים בעלי מחזור של 18,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪ שהיו זכאים לשלושה או יותר ממענקי השתתפות בהוצאות קבועות, שניתנו לתקופה החל ממרץ 2020 עד דצמבר 2020.
  המענק רלוונטי גם ארגונים חדשים שהוקמו בינואר-פברואר 2020 והיו זכאים לשני מענקי הוצאות קבועות לפחות | ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה– 10.05.2021.

 • קרן מענקי שימור עובדים – מיועד לארגונים ששימרו מעל 80% מהעובדים שלהם בתקופת המשבר ויכולים להוכיח  פגיעה של 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019 | ניתן להגיש בקשות עד ליוני 2021.

בנוסף

 • החזר למעסיקים עבור ימי בידוד (ביטוח לאומי) | ארגונים ששילמו ימי מחלה לעובדיהם ששהו בבידוד בין התאריכים - 1.10.20 עד 31.3.21, יוכלו לקבל דמי בידוד מביטוח לאומי עבור ימים אלה | ניתן להגיש בקשה עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד (אוקטובר-דצמבר ניתן להגיש עד 1.4.2021).


נציין כי בשבועות האחרונים ניתנו התשובות למענקי הסיוע במסגרת קרן ממשלה-פילנתרופיה, והסתיימה הגשת הבקשות למענקי עידוד תעסוקה


נלחמים בשבילכם,

מנהיגות אזרחית

מול הקרנות, מול הממשלה, מול הארגונים

קטגוריה:

22 בפברואר 2021 בשעה 12:22:34

עודכן בתאריך: 

מהיום – ניתן להגיש בקשות למענקי סיוע מהקרן הייעודית למגזר השלישי | ריכזנו עבורכם את כל מסלולי הסיוע לעמותות >>
bottom of page