מול רשות המסים


בהמשך לדרישתנו (24.03), מחלקת המלכ"רים ברשות המסים חזרה לפעילות חלקית לאחר שהשביתה את פעילות מחלקת המלכ"רים ועודכנו שלעת עתה לא יטופלו בקשות חדשות, לא ייענו פניות, עמותות חדשות שאושרו לא יוגשו לוועדת הכספים, לא יחודשו אישורים שפג תוקפם ולא תינתן תמיכה לשאר משרדי הממשלה בפעילותם מול העמותות.

על מנת להחזיק את פעילות המחלקה כסדרה, בהמשך לפעילותנו, ב- 26.03 התקיימו שני דיונים חשובים בוועדת הכספים. בשעה 10:30 – "סקירת מנכ"ל משרד האוצר בהתייחס לתרחיש התמודדות עם משבר הקורונה" ובשעה 13:00 – "אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה".


לרשימת העמותות לאישור כפי שפורסמו באתר הוועדה

מול הממשלה

קטגוריה:

31 במרץ 2020, 10:13:35

עודכן בתאריך: 

מול רשות המסים