top of page

מסלול הלוואות למלכ"רים שיכולים להוכיח נזק ישיר ומהותי ממשבר הקורונה

(24.3.2020, 14:00) החשב הכללי, רוני חזקיהו, הבהיר שכל גוף שיראה שיש צורך והוא נפגע מהמשבר, יוכל לקבל כסף מקרן נפגעי הקורונה וכי העמלות הן 0%. צפויות הקלות נוספות לעמותות בהתנהלות מול המדינה.

תודה רבה לח"כ מיכאל ביטון (כחול לבן) וח"כ אבי ניסנקורן(כחול לבן) אשר העלו על סדר יום הועדה גם את העמותות והמלכ"רים.

החשכ"ל סיים את דבריו ואמר כי לא רק הסקטור העסקי והממשלתי הם חשובים. אנחנו נותנים למגזר השלישי חשיבות ממעלה ראשונה בתקופה זו.


לפירוט מורחב לחצו כאן


מיזם של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן עוגן ומגדל: 

במסגרת המיזם תקצה עוגן 30 מיליון ₪ ממקורותיה למתן אשראי. הסוכנות היהודית תקצה 3 מיליון ₪ עבור כרית בטחון פילנתרופית להלוואות, זאת יחד עם 3 מיליון ₪ נוספים שגוייסו מתורמים שונים של עוגן וביניהם קבוצת מגדל, שבנוסף לתרומתה הייתה שותפה לבניית המודל הייחודי המאפשר כרית ביטחון במתן הלוואות בתנאים נוחים לעמותות. עוגן והסוכנות היהודית ימשיכו לפעול להרחבת תקציב הקרן וגיוס שותפים נוספים ובראשם הממשלה וכן גורמים פילנתרופיים מהארץ ומהעולם.

להגשת הבקשות לסיוע - www.ogen.org, בירורים בטלפון: 02-5300780


לפירוט נוסף על המיזם לחצו כאן


מול הממשלה

קטגוריה:

31 במרץ 2020 בשעה 9:06:53

עודכן בתאריך: 

מסלול הלוואות למלכ"רים  שיכולים להוכיח נזק ישיר ומהותי ממשבר הקורונה
bottom of page