top of page

משבר הקורונה // תמונת מצב על המגזר השלישי בצל המשבר

¬ 39% ארגונים מעריכים בסבירות בינונית עד גבוהה כי לא ישרדו את המשבר

¬ 85% מן הארגונים הגדולים ו-86% מן הארגונים הקטנים נפגעו

¬ ב38% מהארגנוים היתה ירידה בפעילות המתנדבים

¬ 55% הוציאו לחל"ת (לעומת 25% במרץ)

¬ 85% מן הארגונים, מדווחים על פגיעה ביכולת לספק שירותים חברתיים, לעומת 15% מהארגונים שהדרישה לשירותים שלהם גדלה בזמן המשבר

¬ 61% מהארגונים מדווחים גם על ירידה בתרומות


משבר נגיף הקורונה פוגע בארגונים חברתיים רבים המהווים את התשתית החברתית של ישראל ומשרתים את החברה והכלכלה בישראל, ובפרט בארגונים המעניקים בדרך כלל שירותים לאוכלוסיות פגיעות בתחום הרווחה, החינוך, הבריאות, התרבות, הסביבה ועוד.


עם התפרצות המשבר, החלו להיערם עדויות על פגיעה קשה ביכולתם של ארגוני המגזר השלישי להמשיך להציע את מגוון השירותים החברתיים באותו האופן שבו הוצעו קודם לכן. ממצאי הסקר שמובא בפניכם מראים כי הפגיעה הפיננסית, בשל הקפאת תשלומים ממשלתיים או בשל צמצום התרומות או בשל המניעה מלמכור שירותים ומוצרים כרגיל, היא רחבה ומדווחת על ידי 66% מן הארגונים הגדולים ו- 54% מן הארגונים הקטנים. אחת התוצאות המסתברות של פגיעה זו, כמו גם הנחיות הריחוק החברתי, היא צמצום ניכר בהיקף כוח העבודה של הארגונים החברתיים, כך שב-70% מהארגונים צומצם היקף העבודה בשכר ו – 55% מהעובדים הוצאו לחל"ת או פוטרו בממוצע בכל ארגון. 


מובן שאלה מביאים עמם פגיעה אנושה ביכולת לספק את השירותים החברתיים, ואכן 85% מן הארגונים מדווחים על פגיעה כאמור.

המשבר פוגע בארגונים בצורה כה אנושה, עד כי 39% מן הארגונים מעריכים בסבירות בינונית עד גבוהה כי לא ישרדו את המשבר.


__________________________________________________________________________________________________________________


מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של המגזר השלישי הקים, עם פרוץ המשבר את "החמ"ל של המגזר השלישי". במסגרת זו, הארגון פועל ללא לאות מול הממשל, הקרנות והפילנתרופיה, המגזר העסקי והציבור הרחב, וכמובן מול הארגונים עצמם – אותם הוא מייצג, על מנת לסייע להם להמשיך לפעול לטובת המוטבים והאוכלוסיות המוחלשות, נטולי רשת הבטחון, הראשונים להיפגע.


__________________________________________________________________________________________________________________במסגרת זו ביקש ארגון מנהיגות אזרחית לאסוף מידע עדכני על סוגי הפגיעה שהארגונים החברתיים סופגים בעת הזו ועל היקפה, כחלק מהעבודה בועדת המשנה לשולחן העגול במשרד רוה"מ, למתן מענים מגזריים לארגוני המגזר השלישי. ארגון שיתופים נרתם למשימה וסייע בבניית שאלון מותאם למטרה זו. במסגרת השאלון, נשאבו נתונים רשמיים מאתר גיידסטאר על אודות מאפייני הארגונים והשאלון הופץ לכל הארגונים החברתיים הרשומים בישראל ברשתות החברתיות ובעזרת רשימות התפוצה של מנהיגות אזרחית, גיידסטאר, מידות, פורום הקרנות, אלכ"א- ג'וינט, שיתופים ועוד.


הסקר נערך במהלך חודש אפריל, ואנו מביאים בפניכם את ניתוח הנתונים והממצאים אשר נערך במעבדת מחקר לנתוני פילנתרופיה, במכון למשפט ופילנתרופיה, בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.


לדו"ח המסכם את סקר השפעת משבר נגיף הקורונה על ארגונים חברתיים בישראל

מול הארגונים

קטגוריה:

7 במאי 2020 בשעה 15:10:07

עודכן בתאריך: 

משבר הקורונה // תמונת מצב על המגזר השלישי בצל המשבר
bottom of page