top of page

סיכום ביניים קצר על 3 חודשי מאבק | מהם מסלולי הסיוע הקיימים? | ספרו לנו מה קורה אצלכם היום

בשלושת החודשים האחרונים צוות מנהיגות אזרחית עושים לילות כימים על מנת לייצר פתרונות ומענים לכם, התשתית החברתית של מדינת ישראל, וכדי לאפשר לכם להתפנות ולעסוק במשימה הלאומית בצל הקורונה.


גם היום, עם תחילת חזרת המשק לפעילות, ולאחר פרסום כלל ערוצי סיוע, הארגונים עדיין חסרים מענים לארגונים רבים.


אנו ממשיכים בימים אלה את המאבק על התשתיות של כלל ארגוני החברה האזרחית בישראל, ופועלים על מנת להרחיב את המענים, ולוודא את יישומם של אלה שכבר הוצהר עליהם.


עזרו לנו לדייק עשייתנו קדימה – ספרו לנו מה קורה אצלכם ומלאו את השאלון


אז מה היה לנו עד עכשיו?


לאורך כל התקופה פעלנו מול משרדי הממשלה, הכנסת ומקבלי ההחלטות – פנינו לראש הממשלה, פנינו לשר האוצר, נפגשנו עם מנכ"ל בית הנשיא, עם חברי הכנסת ממגוון הקשת הפוליטית, יזמנו דיונים בוועדת הכספים, ועדת הרווחה והוועדה לענייני קורונה. במסגרת זו ועדת הכספים דרשה ממשרד האוצר להקצות קרן ייעודית למלכ"רים על סך 200 מיליון ₪ כפי שהוצהר, בנוסף למסלולי הסיוע השונים. עם פרוץ משבר הקמנו (12.3) את 'החמ"ל של המגזר השלישי' לריכוז פעילותנו בחירום. שבוע לאחר מכן (18.3), לבקשת מנהיגות אזרחית, התכנס לראשונה בצל הקורונה השולחן העגול במשרד רה"מ, והוחלט על הקמת 2 מנגנונים בהובלה של מנהיגות אזרחית וצוות ממשלתי מצומצם:


1. מנגנון למתן מענים מגזריים במסגרת ועדת משנה לשולחן העגול

2. מנגנון למתן מענים פרטניים לארגונים


במסגרת זו הצגנו מסמך המרכז את הצעדים המידיים שיש לנקוט כדי לאפשר את פעילות ארגוני המגזר השלישי לטובת הירתמות למשימה הלאומית בצל הקורונה, ואת הדרישה העיקרית שלנו – הקצאה של מיליארד ₪ כקרן מענקי סיוע לשימור התשתיות הארגוניות של כלל ארגוני המגזר השלישי.


במקביל לכינוס השני של השולחן העגול (30.3) שר האוצר הכריז על הקצאת 200 מיליון ₪ לטובת קרן מענקי סיוע לארגונים. לצערנו לא היינו שותפים לקבלת ההחלטה, או קביעת הקריטריונים לזכאות. במרוצת הזמן, קרן זו אף פוצלה למסלולים מימוניים שונים: מה השגנו בפועל?


· השוואת תנאים למגזר העסקי כולל פטור מארנונה והקלות ביורוקרטיות

· מסלול תמיכות - תשלום מקדמות על תמיכות והקלות במבחני תמיכה (פרטים נוספים בקרוב)

· מסלול הלוואות בערבות המדינה - לסיוע בקושי התזרימי שנוצר בעקבות המשבר – כאשר בהמשך לפעילות מנהיגות אזרחית ניתנות למלכ"רים ללא כל ערבות אישית. >> לוובינר בנושא הלוואות וליווי פיננסי לעמותות (שת"פ עם קבוצת עוגן)


מסלולי מענקים:

· תשלום משרד הרווחה גם על פעילות שהושבתה לחלוטין  - תשלום מלא בחודש מרץ ו15% עבור אפריל.

· קרן מענקים לפיצוי על פגיעה בהכנסות עצמיות לחודשים מרץ ואפריל (קרן מס רכוש) | מסלול המיועד לארגונים עד 20 מיליון ₪ בעלי שליש הכנסות עצמיות לפחות >> לוובינר שאלות-תשובות עם רשות המסים (שת"פ עם משרד ראש הממשלה) >> לוובינר מעשי על אופן ההגשה (בשת"פ עם לשכת רו"ח ובהשתתפות רשות המסים)

· קרן לשימור תשתיות ארגוניות (53 מיליון ₪) – משותפת לממשלה ולפילנתרופיה (משרד הרווחה פרסם את מבחן התמיכה להערות הציבור) | מסלול זה מיועד לארגונים הנותנים שירותים ועוסקים ברווחה, קליטת עלייה, בריאות וחינוך. אנו שמחים כי אומצו העקרונות שהצענו לחלוקת הכסף, אך לצערנו גם קרן זו אינה מיועדת לכלל הארגונים.

· קרן מענקים לעידוד מעסיקים להחזרת עובדים מחל"ת (5.5 מיליארד ₪) - הסבה של מתווה הסיוע לארגונים בעלי מחזור של מעל 20 מיליון ₪, בהמשך פעילותנו קרן זו חלה גם על מלכ"רים, כולל עמותות המקבלות תמיכות במסגרת 3א לחוק יסודות התקציב.


בימים אלה מתקיים שיתוף ציבור לגבי השלמה שהאוצר הקצה של 500 מיליון ₪ – אנו פועלים על מנת לייעד אותם לארגונים אשר לא הוציאו עובדים לחל"ת ולכן כרגע אינם זכאים לסיוע.


לא ננוח עד שלא יהיה מענה וסיוע כספי הולם לכלל המגזר השלישי לשימור תשתיות.

עזרו לנו לקבל תמונת מצב עדכנית, כדי שנוכל להמשיך ולפעול בצורה מדויקת מול משרד האוצר. 


מה נשאר בעצם?


ככול שהתבהרה תמונת הסיוע הממשלתי, אנו מבינים כי הפתרונות הניתנים למגזר השלישי אינם נותנים מענה הולם לכלל הארגונים הפועלים בשטח.


אנו ממשיכים את המאבק על התשתיות של כלל ארגוני החברה האזרחית בישראל:


· הקמת קרן מענקים ייעודית למגזר השלישי ע"ס 200 מיליון ₪ כפי שהומלץ בוועדת הכספים.

· קידום סוגיות מיסוי על מלכ"רים - מס שכר, מע"מ על מוצרים חיוניים והעלאת רף המיסוי לתרומות (סע' 46א)


· ענו על הסקר הקצר

מול הארגונים

קטגוריה:

22 ביוני 2020 בשעה 6:44:26

עודכן בתאריך: 

סיכום ביניים קצר על 3 חודשי מאבק | מהם מסלולי הסיוע הקיימים? | ספרו לנו מה קורה אצלכם היום
bottom of page