top of page

עדכון: קרן סיוע לארגוני המגזר השלישי

ביום שישי האחרון פורסמה תוכנית הממשלה לסיוע לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל.

תכנית זו חלה גם על מלכ"רים שהוגדרו כ: "מוסד ציבורי זכאי".

תמצית הגדרה זו היא שרק ארגונים שלפחות 1/3 מהכנסותיהם הן הכנסות עצמיות (כגון: מכירת שירותים) ושמחזורן השנתי לא עולה על 20 מיליון ₪ יוכלו לקבל מענקים במסגרת תכנית זו.


הסדר זה נותן, לצערנו, מענה חלקי מאד בלבד.


מן הראוי לציין כי בנוסף להסדר זה עומדים על פרק הסדרים נוספים שיתנו, להערכתנו, פתרונות נוספים לארגוני החברה האזרחית.


אנו נמצאים בקשר רצוף עם נציגי משרד ראש הממשלה ומשרד אוצר גם לגבי פתרונות ומענים נוספים ומקווים שאלה יפורסמו בימים הקרובים.


אנו פועלים, ונמשיך לפעול, על מנת לייצר מענים מיטביים למגזר השלישי, ולוודא שהפתרונות הניתנים יתנו מענה לצורכי השטח.


אנא עקבו אחרינו, ונעדכן בכל התפתחות ומידע חדש.


· לחצו כאן לפרסום בנושא באתר משרד האוצר

· להצעת ארגוני המגזר השלישי בדבר מודל הפעולה המיטבי של הקרן לחצו כאן (27.04)

מול הממשלה

קטגוריה:

26 באפריל 2020 בשעה 10:06:16

עודכן בתאריך: 

עדכון: קרן סיוע לארגוני המגזר השלישי
bottom of page