עדכון מועדת הכספים: מענק למעסיקים גם לעמותות המקבלות תמיכה

מול הממשלה

קטגוריה:

2 ביוני 2020, 8:56:09

עודכן בתאריך: 

עדכון מועדת הכספים: מענק למעסיקים גם לעמותות המקבלות תמיכה