top of page

עדכונים: קרן המענקים למלכ"רים

מעדכנים אתכם בדבר קרן המענקים שפורסמה ב- 12.05:


ביום שלישי ה- 12.05 נפתחה קרן הסיוע "תכנית סיוע לעסקים קטנים ולעצמאים" שחלה גם על "מוסד ציבורי זכאי" (מלכ"ר). מדובר במענקים שיינתנו לארגונים מלכ"ריים שלפחות 1/3 או יותר מהכנסותיהם הן "הכנסות עצמיות" (הכנסות שאינן נובעות מתמיכות או מתרומות) ושמחזור הכנסותיהם נפגעו כתוצאה מהמשבר הנוכחי בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת המחזור שהיה בחודשים המקבילים ב 2018.


כבר ביומיים מאז פתיחת הקרן, קיבלנו עשרות רבות של פניות מארגונים בנוגע לקרן, החל משאלות ובקשה לביאור הקריטריונים לזכאות, דרך עניינים טכניים או תפעוליים ואף תקלות בהגשה, ועד לסוגיות מהות לגבי הפיצוי עצמו ואופן חישובו.


אנו ממשיכים לאסוף את השאלות שלכם (במייל - corona@migzar3.org.il), ופועלים לקידום מסמך ביאור ייעודי למלכ"רים וכן מפגש הסבר לארגונים עם נציג מוסמך לנושא הקרן.


· ראו פנייתנו לחברי ועדת המשנה לשולחן העגול במשרד רה"מ למתן מענים למגזר השלישי בנושא 

· למסמך הנחיות לציבור מרשות המיסים לקבלת מענק סיוע 


מול הממשלה

קטגוריה:

17 במאי 2020 בשעה 8:35:24

עודכן בתאריך: 

עדכונים: קרן המענקים למלכ"רים
bottom of page