top of page

פנייה בהולה להנחיות למגזר השלישי לקראת הסגר

שימו לב - -

כחלק מהעשייה שלנו בזמן הקורונה לשימת המגזר השלישי בסדר היום, פנינו למשרד הבריאות והצפנו את הפניות שאנו מקבלים מהשטח וחוסר הוודאות של ארגונים חברתיים ועמותות, ובקשנו להחריג את העשייה של המגזר השלישי מהגבלות הסגר. 


אנו מביאים את תגובת משרד הבריאות - 

ככל הנראה תתאפשר החרגת עובדי ומתנדבי המגזר השלישי. 

מומלץ לצייד את המתנדבים באישור מהארגון.


נכון לשעה זו, אין פירוט רשמי ומעודכן של התקנות וההנחיות בנוגע לסגר הצפוי מיום שישי הקרוב (18/9). 


נעדכן באופן מיידי בכל מידע רלוונטי בנושא.

אנו עושים ככל שביכולתנו על מנת לייצר וודאות בתקופה לא וודאית.


לפירוט המלא:


במכתב לממונה על מאבק בנגיף הקורונה בישראלה פרופ' רוני גמזו ולמשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו בקשנו לשבמסגרת התקנות להגבלת התנועה במסגרת 500 מטרים יוחרגו :

  1.  עובדי המגזר השלישי, כמו המגזר פרטי, יעבדו לפי התו הסגול.

  2. מתנדבים.

  3. נוער בסיכון - 

- חונכות פרונטלית של חונכים לנוער בסיכון.

- קיום מפגשים של עד 15 בני נוער בסיכון עם המדריך שלהם במקומות פתוחים.


נמסר לנו כתגובה המלצות ממשרד הבריאות:

  1.  תנתן החרגה לעובדי המגזר השלישי כפי שנתנה למגזר הפרטי, על פי כללי התו הסגול.

  2. מתנדבים - יוחרגו גם הם. 

  3. מומלץ לצייד את המתנדבים באישור מהארגון.

  4. בפעילות מסגרת רווחה או התנדבות ככל הנראה יתאפשר להפגש עד 15 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח. 

זאת מתוקף ההחרגה לקבלת טיפול רפואי, טיפול סוציאלי חיוני או טיפול אלטרנטיבי.


לקריאת המכתב המלא >>> לחצו כאן.


מדגישות כי - נכון לשעה להיום (יום רביעי, 16.09.2020 בשעה 15:00),

אין פירוט רשמי ומעודכן של התקנות וההנחיות בנוגע לסגר הצפוי מיום שישי הקרוב (18/9). 


נעדכן באופן מיידי בכל מידע רלוונטי בנושא.

אנו עושים ככל שביכולתנו על מנת לייצר וודאות בתקופה לא וודאית.


כאן בשבילכם, 

שנה טובה,

צוות מנהיגות אזרחית.




מול הארגונים, מול הממשלה

קטגוריה:

16 בספטמבר 2020 בשעה 10:51:22

עודכן בתאריך: 

פנייה בהולה להנחיות למגזר השלישי לקראת הסגר
bottom of page