top of page

צעדים והקלות מול ועדת העזבונות וקרן התובענות הייצוגיות במשרד המשפטים

ועדת העיזבונות העבירה תקציב למשרד הרווחה, אותו המשרד יחלק לפי מבחן תמיכה 3א לארגונים הנתמכים באותם התחומים. הוקצו 8 מיליון שקלים למשפחות נזקקות ו- 6.5 מיליון שקלים למיגון צוותים במוסדות הרווחה.


כספים אלה מתווספים ל- 17 מיליון השקלים שהוקצו בשבוע שעבר למוסדות הרפואיים ברחבי הארץ על-ידי הוועדה לחלוקת כספים לפי חוק תובענות ייצוגיות.


עדכון בדבר הגשת בקשות לועדת העזבונות – ללא חיוב בכרטיס חכם (05.06)


ועדת העזבונות באפוטרופוס הכללי מפרסמת מידי שנה קולות קוראים לחלוקת כספים בהיקף של עשרות מליוני שקלים לעמותות וגופים שונים.

על מנת להקל על עמותות וגופים המגישים בקשות לוועדת העזבונות ניתן כעת לעשות זאת באמצעות מערכת ההזדהות בממשלתית וללא צורך בכרטיס חכם. כמו כן, הותאם טופס הבקשה כך שניתן לשלוח אותו כהצהרה בלבד, ללא חיוב בחתימה דיגיטאלית.


· לכניסה למערכת ההזדהות הממשלתית

· הקולות הקוראים מתפרסמים באתר וועדת העזבונות

מול הממשלה

קטגוריה:

31 במרץ 2020 בשעה 8:45:18

עודכן בתאריך: 

צעדים והקלות מול ועדת העזבונות וקרן התובענות הייצוגיות במשרד המשפטים
bottom of page