top of page

צעדים והקלות מול רשם העמותות

יחידת רשם העמותות וחל"צ פרסום קובץ שאלות ותשובות הנוגעות להיערכות בשעת חירום בצל משבר הקורונה. 


אנחנו עוקבים באדיקות אחרי כל המידע שאתם מעלים בחמ"ל, ופועלים בהתאם לייצר מענים עבורכם.


בין העדכונים:


· לצפייה במסמך שאלות ותשובות מצב חירום - יחידת רשם העמותות וחל"צ (29.03)

· למסמך מרכז של ההקלות לארגונים מרשם העמותות (01.04)

מול הממשלה

קטגוריה:

31 במרץ 2020 בשעה 8:49:21

עודכן בתאריך: 

צעדים והקלות מול רשם העמותות
bottom of page