top of page

קרן מענקים למעסיקים ותקציב סיוע להשבת עובדים לשוק התעסוקה

בימים אלה מתקיימים 2 מהלכים מקבילים כסיוע למשק לחזור לשגרה:


1. קרן מענקים למעסיקים ע"ס 5.5 מיליארד ש"ח:

אנחנו שמחים לעדכן כי בהמשך לפעילות מנהיגות אזרחית - גם עמותות יהיו זכאיות למענק, כולל עמותות המקבלות תמיכות. מתווה המענק, שנועד לעודד החזרת עובדים מחל"ת  אושר בקריאה 2,3 אתמול בלילה (09.06) בוועדת הכספים של הכנסת. ככול שהדברים מתבררים, עולה אבסורד בלתי מתקבל על הדעת, לפיו ארגונים אשר שמרו בתקופה זו על עובדיהם ולא הוציאו אותם לחל"ת – מופלים לרעה מול מעסיקים אשר הוציאו.


2. תקציב הסיוע להשבת עובדים לשוק התעסוקה - 0.5 מיליארד ש"ח:

שר האוצר, ח"כ ישראל כץ אף מקיים שיתוף ציבור ומבקש לקבל רעיונות לשימוש בתקציב זה. אנחנו פועלים שתקציב זה ישמש לפצות גם למעסיקים שלא הוציאו עובדים לחל"ת.


קחו חלק פעיל במאבק של כולנו והדהדו את המסר - הגיבו לקול הקורא של שר האוצר בנוגע למימוש תקציב הסיוע להשבת עובדים לשוק התעסוקה - הציפו את האבסורד לגבי אי זכאותם של מעסיקים שנלחמו על שימור העובדים והמשך פעילותם.


·לקול קורא של משרד האוצר

מול הממשלה

קטגוריה:

16 ביוני 2020 בשעה 7:27:01

עודכן בתאריך: 

קרן מענקים למעסיקים ותקציב סיוע להשבת עובדים לשוק התעסוקה
bottom of page