top of page

שימו לב! מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות (דרך מס רכוש) על חודשים ינואר ופברואר - - חל גם על עמותות.

מה זה אומר?

1. המשך החזר הוצאות קבועות לפי 25% ירידה בהכנסות ולא 40%


2. מענק נוסף להחזר הוצאות קבועות - מענק ״פגיעה מתמשכת״ >>

א. ארגונים קטנים בעלי מחזור פעילות שנתי של עד 300,000 ₪ - ושחלה ירידת מחזור בשיעור של לפחות 25% בין פעילות הארגון בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר 2020 לפעילותו בתקופה המקבילה בשנת 2019

ב. ארגונים בעלי מחזור פעילות שנתי מעל  300,000 ₪ - 50% מממוצע של היקף הפיצוי מרשות המיסים מחודש מרץ (עד 50,000 ש״ח ושהיה זכאי למענק לפחות 3 פעימות עד היום)


3. הנחות בארנונה גם לארגונים מעל 400 מלש״ח - זכאות מחודש נובמבר 2020


לצערנו הפתרונות הניתנים למגזר השלישי אינם נותנים מענה הולם לכלל הארגונים הפועלים בשטח.

אנחנו במנהיגות אזרחית ממשיכים את המאבק על התשתיות של כלל ארגוני החברה האזרחית בישראל.


עזרו לנו לחדד את עשייתנו ולפעול מול משרד האוצר בצורה הטובה והיעילה ביותר - לא ננוח עד שלא יהיה מענה וסיוע כספי הולם.

למענה על הסקר >> https://cutt.ly/ujo8SsW

מלאו ושתפו!

מול הממשלה, מול הארגונים

קטגוריה:

6 בינואר 2021 בשעה 13:29:45

עודכן בתאריך: 

שימו לב! מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות (דרך מס רכוש) על חודשים ינואר ופברואר - - חל גם על עמותות.
bottom of page