top of page

שנה חדשה >> אותו מאבק.

הקדישו לנו 5 דק' למילוי הסקר ועזרו לנו להבין מה קורה אצלכם >>

https://cutt.ly/ujo8SsW

*

כדי שנוכל להמשיך ולהרחיב את המענים לכלל ארגוני המגזר השלישי, ולוודא את יישומם של אלה שכבר הוצהר עליהם - אנחנו צריכים את עזרתך! אנו פועלים כל העת מול משרד האוצר וגורמי הממשל הרלוונטיים, לצד גורמי תקשורת, ליצירת מנוף לחץ מול מקבלי ההחלטות. 

השאלון נוגע בהשפעת המשבר והמציאות הפוליטית על מצבת כח האדם  ועל פעילות הארגון, וזכאותכם לסיוע ממשלתי.


כאן בשבילכם, 

צוות מנהיגות אזרחית

מול הארגונים

קטגוריה:

6 בינואר 2021 בשעה 13:41:50

עודכן בתאריך: 

שנה חדשה >> אותו מאבק.
bottom of page