top of page

תמונת מצב עתידית לשדה החברתי בישראל לאחר ולאור משבר הקורונה

להלן קישורים לדוח של חברת שלדור, בשיתוף JFN , פורום הקרנות ומספר קרנות, המציע תמונת מצב עתידית לשדה החברתי בישראל לאחר ולאור משבר הקורונה - בעברית ובאנגלית:


· מגמות-העל והכוחות שיעצבו את הסביבה החברתית בעידן שלאחר משבר הקורונה

· (לגרסא באנגלית:) The Megatrends and Forces that will Shape the Social Landscape in the Era following the Corona Crisis


משבר הקורונה גרר "גלי הלם" בהיקף שאין דומה להם, שהשפעתם תעצב לצמיתות את פני החברה. החלק הארי של השינויים הצפויים יבוא לידי ביטוי בהאצת תהליכים גלובליים ארוכי טווח, אשר היו בעיצומם עוד טרם המשבר. הדוח מצביע על המגמות הגלובליות המהוות את הכוחות המרכזיים העומדים בבסיס השינויים הצפויים להתרחש בשנים הקרובות, ומפרט את כל אחת ממגמות-העל, ההשפעות החברתיות והמשמעויות עבור השחקנים החברתיים.


*לאור הדינמיות במציאות המשתנה והצורך ביצירת כלים שיסיעו לקיים חשיבה בפרקי זמן קצרים, מסמך זה נועד להוות מסגרת רעיונית לשיחה והתבוננות. מכאן, הוא אינו מכוון להקיף את כלל המשמעויות הנובעות מתוקף המשבר ולספק את כל התשובות נוכח המצב.


דוח זה מתבסס על אנליזה המשלבת כתיבה עכשווית קיימת בנושאים הרלוונטיים השונים, מקורות מידע מקצועיים מקומיים ובינלאומיים ומחקרי שלדור קודמים.

מול הקרנות

קטגוריה:

25 ביוני 2020 בשעה 10:06:58

עודכן בתאריך: 

תמונת מצב עתידית לשדה החברתי בישראל לאחר ולאור משבר הקורונה
bottom of page